Mój koszyk: Produkty: (0)
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

obowiązuje od 25.12.2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy SPORT-PRO działający pod adresem www.sport-pro.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, turystycznej, obuwia oraz akcesoriów sportowych.

  Właścicielem sklepu jest Anna Dymon zamieszkała w Krakowie (woj. małopolskie) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SPORT-PRO Anna Dymon, adres rejestrowy firmy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/28 , 31-234 Kraków, REGON 120759172, NIP 945 205 08 92.

 2. Sklep internetowy SPORT-PRO prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

  Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

  Galeria KRAKÓW PLAZA
  SPORT-PRO Tomasz Dymon
  Aleja Pokoju 44 / 230
  31-564 Kraków

  Konto bankowe Sprzedawcy:
  BANK MILLENIUM: 87 1160 2202 0000 0002 2692 4627
  SWIFT banku: BIGBPLPW

 3. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu 504 771 442 bądź 792 460 124.

  Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty. W niedziele w godzinach od 10:00 do 20:00

 4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • SprzedawcaAnna Dymon SPORT-PRO,
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sport-pro.pl,
  • Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu,
  • Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie,
  • Cena – jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru,
  • Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego,
  • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • System Reklamacji - aplikacja internetowa zintegrowana ze Sklepem, służąca do ewidencjonowania i zarządzania reklamacjami,
  • Regulamin - niniejszy regulamin.


II. OFERTA

 1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Produkty oznakowane etykietą „wysyłka w: 48godzin” są realizowane i wysyłane w ciągu 48h od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub od chwili zaksięgowania przez Sprzedawcę wpłaty w przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry ), z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.


III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu,
  2. wysyłając e-mail na adres ,
  3. telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu,
  4. za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online.

 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
  • W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3

 3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
  • nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów,
  • imienia i nazwiska odbiorcy,
  • dokładnego adresu dostawy,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • adresu e-mail Zamawiającego.

 4. Dokonywanie Zamówień, z wyłączeniem ust. 1 pkt c) i d) w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach 10:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny,
  2. łącze internetowe,
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  4. włączona obsługa języka JavaScript,
  5. włączona obsługa plików Cookies,
  6. aktywne konto e-mail.

 6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • podanie danych wymienionych w pkt. 3 lub logowanie
  • wybór formy dostawy i płatności
  • po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie zamówienia obejmujące wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
   1. przedmiot zamówienia
   2. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
   3. główne cechy świadczenia
   4. wybraną formę płatności
   5. wybraną formę dostawy
   6. termin dostawy
   7. całkowity koszt dostawy
   8. termin zapłaty
   9. dane kontaktowe zamawiającego
   10. dane adresowe odbiorcy Towaru
  • akceptacja Regulaminu
  • zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk "Złóż zamówienie"
   W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Zatwierdzenie etapu "Złóż zamówienie" uniemożliwia modyfikację zamówienia.

 8. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
  • płatność przy odbiorze,
  • przelew bankowy,
  • przelew online DOTPAY,
  • bon towarowy.

 9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk "Złóż zamówienie". Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o:
  1. cenie (wraz z podatkiem)
  2. głównych cechach świadczenia
  3. wybranej formie płatności
  4. wybranej formie dostawy
  5. terminie dostawy
  6. terminie zapłaty
  oraz regulaminem w formie pliku PDF zamieszczonego do wiadomości e-mail w formie hiperłącza

 10. W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.
  1. przedmiot zamówienia,
  2. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem),
  3. główne cechy świadczenia,
  4. wybraną formę płatności,
  5. wybraną formę dostawy,
  6. termin dostawy,
  7. całkowity koszt dostawy,
  8. termin zapłaty,
  9. dane kontaktowe zamawiającego,
  10. dane adresowe odbiorcy Towaru.
  "Złóż zamówienie" widniejącym w mailu otrzymanym od Sklepu.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 13. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz – w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zamówieniu.

 14. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres 6 miesięcy.

 15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.


IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

 1. Odstąpienie Konsumenta od umowy

  1. Na mocy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Klienci sklepu SPORT-PRO mają na odstąpienie 14 dni kalendarzowych dla wszystkich produktów. Termin na skorzystanie z prawa odstąpienia liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres:

   Galeria KRAKÓW PLAZA
   SPORT-PRO Tomasz Dymon
   Aleja Pokoju 44 / 230
   31-564 Kraków

   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ).

   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca udostępnia Konsumentowi poniżej w Regulaminie.

   Konsument może skorzystać z przekazanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Ponadto, Sprzedawca udostępnia także wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia w drodze elektronicznej tj. bądź poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy droga elektroniczną na adres mailowy bądź poprzez skorzystanie z możliwości pobrania i wypełnienia formularza elektronicznego stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu a następnie przesłanie go do Sklepu na adres:

   Galeria KRAKÓW PLAZA
   SPORT-PRO Tomasz Dymon
   Aleja Pokoju 44 / 230
   31-564 Kraków

   Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną Za pośrednictwem wiadomości e-mail.

  2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, dotyczące zakupu towaru, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzyma zwracany towar. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

   Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   Konsument obowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres: Galeria KRAKÓW PLAZA, SPORT-PRO Tomasz Dymon, Aleja Pokoju 44 / 230, 31-564 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

   Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, których wysokość szacowana jest na kwotę od 9,90 zł do 22,90 zł, zależną od wagi i wymiarów zwracanych Towarów i możliwą do określania na stronie z kosztami wysyłki http://sport-pro.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  4. Prawo do odstąpienia nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją

  1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.
  2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy na adres Galeria KRAKÓW PLAZA, SPORT-PRO Tomasz Dymon, Aleja Pokoju 44 / 230, 31-564 Kraków bądź na adres poczty elektronicznej .
  3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów

  1. Sprzedawca (Sklep) ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  2. Sklep (Sprzedawca) wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.
  3. Reklamacja Towaru w czasie objętym rękojmią możliwa jest w dowolnej formie, przykładowo poprzez:
   1. przesyłkę listowną na adres Galeria KRAKÓW PLAZA, SPORT-PRO Tomasz Dymon, Aleja Pokoju 44 / 230, 31-564 Kraków;
   2. przez kontakt z konsultantem pod nr tel 504 771 442 bądź 792 460 124;
   3. kontakt z działem reklamacji bezpośrednio na adres e-mail .
   4. osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
   Dział reklamacji pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00.
  4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres do zwrotu: Galeria KRAKÓW PLAZA, SPORT-PRO Tomasz Dymon, Aleja Pokoju 44 / 230, 31-564 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  5. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.
  6. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
   1. wymiany produktu na nowy;
   2. naprawy produktu;
   3. obniżenia ceny produktu;
   4. odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.
   Wybór żądania zależy od Konsumenta.
   1. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru Sprzedawca może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymianę wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   2. Jeśli w ramach pierwszego żądania z tytułu rękojmi, Konsument żąda wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady produktu. Sprzedawca jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować zamiast usunięcia wady - wymianę produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu usunięcie wady. Niezależnie od tego, Konsument może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem odmowa Sprzedawcy dotyczyła wymiany produktu, to Konsument może następnie żądać naprawy produktu. Istnieje również możliwość skorzystania przez Konsumenta z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy gdy wada ma charakter istotny.
   3. Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
   4. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.
   5. Jeżeli produkt wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania produktu, do wysokości ceny produktu. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
   6. Koszty naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem treści pkt. 3.6.5. zdanie 1 powyżej, ponosi Sprzedawca.

 4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

  1. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym zwracamy uwagę, aby sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.
  2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, rekomenduje się, aby Klient wraz z dostawcą/kurierem sporządzili i podpisali protokół uszkodzenia (dostępny u doręczyciela). Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 5. Wymiana towaru niezgodnego z oczekiwaniami Klienta

  1. W przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego rozmiar/model Towaru okaże się niezgodny z oczekiwaniami Klienta i - w przypadku Konsumentów, upłynie termin do odstąpienia określony w pkt 1.1. Regulaminu, istnieje możliwość wymiany Towaru na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Klient. Po otrzymaniu zwrotu i wpłaty, ponowna wysyłka towaru następuje w czasie zgodnym z informacją widniejącą jako czas realizacji przy określonym Towarze. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z przedstawicielem Sprzedawcy i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

 6. Uwagi końcowe

  1. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis., na warunkach opisanych w pkt 1.3 .W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.


V. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem w modelu SaaS (z ang. oprogramowanie jako usługa) tj. DreamCommerce S.A. , dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.

 3. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 4. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

 5. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

 6. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale V Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.

 7. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl oraz w informacjach określonych jako „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 8. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

 9. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

 10. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

 11. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

 12. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

 13. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

  Podmiot zbierający dane:
  SPORT-PRO Anna Dymon ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/28, 31-234 Kraków

 14. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: .


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta, a także inne przepisy obowiązującego prawa.

 3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

 4. Konsumentowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email .

 5. Korzystanie z serwisu www.sport-pro.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

 6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl